Privacy verklaring

Uw privacy als bezoeker van deze website wordt gerespecteerd . Uw persoonlijk gegevens blijven vertrouwelijk en zullen niet aan derden verkocht worden.

In deze privacyverklaring staat omschreven welke gegevens verzameld worden en hoe ze gebruikt worden.

* Gegevens worden verzameld als:

1.
Personen zich aanmelden middels het Contactformulier op deze website.
Het doel hiervan is om een reactie via E-mail te kunnen geven.
De volgende gegevens bewaren wij bij het invullen van het Contactformulier:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mail adres
Bewaartermijn:
Deze gegevens bewaren wij niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.
2. Bezoekers zich bevinden op de website van Marieke Vos.
Voor het verzamelen van Statistieken wordt gebruik gemaakt van Google Analytics door middel van cookies. Met deze gegevens wordt inzicht gekregen in het gebruik van de website. Aan de hand hiervan wordt de kwaliteit en effectiviteit van de website gegarandeerd en blijft de service aan bezoekers optimaal.
De instellingen in het Google Analytics account zijn zo aangepast dat data niet met andere Google-producten, -services en/of derden gedeeld wordt.


* IP-adressen van bezoekers van deze website worden niet met Google gedeeld. Hierdoor valt er niet te herleiden met welke computer of persoon deze website is bezocht. IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd.

* Om data van bezoekers te beschermen beschikt de website van Marieke Vos over een SSL-certificaat waardoor de website alleen te bereiken is via https.

* U kunt Google Browser Extensie installeren om te voorkomen dat uw bezoek aan deze website in de Statistieken bij Google Analytics komen..

* Klacht indienen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het Contactformulier op deze website.

* Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste aanpassing is op zaterdag 1 juni 2019 gebeurd.